Què és l’Esberla?

L’Espai de Formació l’Esberla és un projecte desenvolupat per l’Assemblea de Joves de Gramenet de Besòs, amb l’objectiu principal d’oferir un marc coordinat de coneixement crític, on poder conèixer i recollir arguments transformadors amb la finalitat de consolidar, cada cop més, la coherència del nostre discurs, la qual no és altra que l’assimilació de les contradiccions del sistema establert.

El fet de crear un projecte encaminat a la formació personal i col·lectiva sorgeix d’entendre que la feina d’adquirir coneixement és infinita, des de la humilitat i el saber de la nostra ignorància, volem posar aquest granet de sorra per poder tractar de forma col·lectiva temes que ens interessen.

De forma pràctica, l’Esberla serà un espai d’actes amb diferents formats (conferències, taules rodones, anàlisi de textos, tallers, etcètera) amb una periodicitat d’una o dues activitats al mes, realitzades principalment en els locals autogestionats (Ateneu Popular Julia Romera, Local Social Krida, Associació Cultural i Popular Aramateix, Casal d’Amistat amb Cuba José Sánchez), però sense renunciar a l’ús dels espais públics de Gramenet.

L’Esberla és un projecte impulsat per l’AJGB, però dirigit a treballar conjuntament amb els col·lectius que així ho vulguin. Es tracta de que les activitats que es desenvolupin com Espai de Formació, es puguin realitzar a partir d’una voluntat de coordinació, per ajudar-nos mútuament, per potenciar aquest nou projecte, però també per potenciar els projectes que ja estan establerts a Gramenet i que són la base dels moviments socials de la nostra ciutat.

Una altra de les prioritats de l’Esberla serà crear espais de difusió per exposar el treball de les entitats. Tot el material de difusió de l’Espai de Formació serà també, en la mesura del possible, difusió de les entitats que hi donin suport.

Aquest és un projecte ambiciós en el qual les dificultats metodològiques i de context seran presents. Conèixer aquestes dificultats és el primer pas per engegar la consolidació d’un espai de totes i tots, en què la voluntat de formació teòrica i pràctica serà el motor principal que ens portarà a treballar per assolir aquest objectiu amb determinació.